Pekin Ördəyi Cinsi

Bütün ördəklər eyni deyil


Ördəyin müxtəlif cinsləri var və hamısı eyni məhsul vermir. Rancho, digər
ördək növlərində olmayan incə, yumşaq bir dada sahib olan Pekin ördəklərini
yetişdirir.